Sme si vedomí, že ktorákoľvek súčasť rádiového reťazca musí pracovať spoľahlivo, aby bolo možné realizovať kontakt. Žiadny iný diel však nie je vystavovaný tak náročným poveternostným vplyvom ako anténa. Preto pri konštrukcii používame výlučne kvalitné trvanlivé materiály a zvláštnu pozornosť venujeme spojom, ktoré sú namáhané mechanicky. Aby ste pochopili, čo to znamená, pozrite si detaily výroby.

Konektor na anténe slúži na elektrické prepojenie antény s koaxiálnym káblom a neslúži ako nosný prvok koaxiálneho kábla. Ako nosný prvok koaxiálneho kábla slúži šnúra s jadrom od firmy LANEX, ktorá je súčasťou antény.

Po definitívnom doladení antény je potrebné konce žiaričov zataviť zmršťovacou bužírkou, ktorá zabraňuje zatekaniu vody pod izoláciu anténneho lanka.

ÚchytÚchyt
ÚchytÚchyt
ÚchytÚchyt